dijous, 25 d’agost de 2011

El Sindicat d’Estudiants Acontracorrent-UJI s’adhereix a la Declaració final de la Trobada Internacional “Stop Bolonya”


Prodeftiki, Front Militant d’Estudiants (MAS), Joventut Comunista de Grècia (KNE), Joventut Comunista Portuguesa (JCP), Moviment de Joves Comunistes de França (MJCF) i Unió de Joventuts Comunistes d’Espanya (UJCE), fronts estudiantils i organitzacions polítiques juvenils que van participar en la Trobada Internacional “Stop Bolonya” que recentment va tenir lloc a Xipre, davant les últimes contrareformes executades en l’àmbit de l’educació superior als seus respectius països, declaren el següent:

Juntament amb altres decisions de la Unió Europea (tals com l’Estratègia de Lisboa), el Procés de Bolonya constitueix l’enfocament més reaccionari dels assumptes relacionats amb l’educació superior. Les últimes contrareformes executades pels diferents governs europeus en l’àmbit de l’educació no pretenen sinó recuperar el paper de la Universitat com institució legitimadora de la divisió social classista del treball.

L’estratègia dels capitalistes consisteix a frenar les conseqüències sociològicament qualitatives de l’augment de la població estudiantil. Es tracta de recompondre el model tradicional o elitista d'universitat introduint (o reforçant) barreres que produïsquen encara més estratificació i “estamentalització” intra-universitària –graduats de primera, de segona i de tercera. Al mateix temps que es desmantella la Universitat Pública i es tendeix a confiar a les grans empreses la formació mitjana i superior d’una part considerable de la població. En definitiva, el Procés de Bolonya constitueix el mitjà a través del qual la burgesia persegueix sotmetre el coneixement i l’educació al procés d’acumulació capitalista, exigint el desenvolupament dels plans d’estudi i d’investigació d’acord amb els seus interessos empresarials.

En efecte, les contrareformes que s’estan executant en l’àmbit educatiu sota el paraigua del Procés de Bolonya no fan sinó permetre, afavorir i promoure el desplaçament cap al capital privat d’una part de la formació tècnica, amb l'objecte que aquest controle el procés formatiu i ho adapte a les seues necessitats tècniques i ideològiques; així com jerarquitzar l’accés a la Universitat i la pròpia composició de la mateixa. 

Jerarquització de la Universitat que es troba present en la pèrdua de finançament públic de l’educació superior, que a la seua vegada ha tingut com a conseqüència directa l’augment de les taxes acadèmiques; en la jerarquització de l’educació en graus i postgraus, i en l’encariment d’aquests últims; i en la substitució progressiva de les beques “a fons perdut” per “beques-préstec”, que consisteixen en un préstec realitzat per un banc privat, que l’estudiantat haurà de retornar en un futur i l’interés del qual l’estat es compromet a pagar als bancs que realitzen aquests préstecs, afeblint els ja de per si mateix minsos pressupostos educatius i permetent a la banca recuperar-se de la crisi hipotecària a costa de l’erari públic. El resultat és una banca sanejada gràcies als interessos el pagament dels quals li és garantit per la intervenció estatal, i uns treballadors tardanament incorporats al mercat laboral, endeutats durant la seua etapa vital d’emancipació del nucli familiar.

Per tot l’anterior, els fronts estudiantils i les orgnitzacions polítiques juvenils que han participat en aquesta trobada internacional declaren que el “desfinançament” públic de la Universitat, la jerarquització acadèmica i econòmica de les titulacions i el sistema de beques-préstec porten com a conseqüencia una recuperació del paper de l’educació superior com a instància  legitimadora de la divisió social classista del treball.

Finalment, les organitzacions participants en la Trobada Internacional “Stop Bolonya” adquireixen el ferm comprimís de continuar i intensificar la seua lluita a nivell estatal sobre la base de les condicions particulars de cada país i el que s’ha aplicat de les disposicions del Procés de Bolonya a les seues respectives universitats amb l’objecte de detenir la implementació de les contrareformes abans referides. Així mateix, envien conjuntament una salutació fraternal i militant als germans de classe i als pobles de Grècia, Espanya, França i Xipre, així com a la resta de pobles d’Europa. 


Des del Sindicat d'Estudiants Acontracorrent-UJI secundem les conclusions de la Trobada Internacional "Stop Bolonya" i ens adherim a la seua Declaració final. 


La lluita segueix sent l'únic mitjà per contrarestar la reconversió neoliberal de la Universitat!

Cap comentari:

Publica un comentari